http://hukumusume.com/douwa/pc/jap/09/13.htm

Túi gạo bằng giấy

Một hôm, hôm người hầu tên là Sorori trong thành đến nhờ Toyomi Hideyoshi một việc thế này.
“Quê của tôi có nhiều người đói khổ lắm, đồ ăn cũng không có nữa. Xin lãnh chúa thương xót,
cho phép tôi phân cho họ một túi giấy đầy gạo.”
“Túi giấy đầy gạo ư? Chừng đó là bao chứ, cứ làm như ngươi muốn đi”
“Dạ thưa, đó là một chiếc túi giấy lớn đấy ạ”
“Ôi, chỉ túi giấy thôi thì cứ làm như ngươi muốn đi.”

“Dạ xin tuân lệnh, ngài đúng là tướng quân có lòng thương xót sâu sắc,
dân chúng quê tôi chắc chắn sẽ rất vui và biết ơn ngài.”
Sau đó, Sorori xin lui và đi nhận giấy lệnh và xuống thành để chuẩn bị mọi việc.

Khoảng 10 ngày sau đó.
“Tướng quân, không hay rồi ạ.”
Một người hầu chạy đến phủ tướng quân báo cho tướng quân biết.
“Đã có chuyện gì thế?” Tương quân hỏi.
“Chuyện giải thích bằng lời thì rất khó ạ….Ở đằng đó….”
Nhìn về hướng người hầu chỉ, tướng quân thấy một túi giấy to đang treo ở đó.
Và rất nhiều người đang ào ào chuyển gạo ra.
Người hầu thấy vậy rất ngạc nhiên và định ngăn lại, nhưng người có tên Sorori đó
đưa từ giấy lệnh ra.
“Thưa tướng quân, như thế kia đấy ạ.”
“À, ra vậy.”
“Chừng đó gạo mà mang đi mất, sẽ nguy mất. Nếu không ngăn lại thì thật không hay ạ.”
Tuy nhiên tướng quân, chẳng những không tức giận mà còn cười lớn
“À, à, ta hiểu rồi. Thật thú vị đó.”
“Thưa tướng quân, không thể cười được đâu ạ. Hãy mau ngăn hắn ta lại đi ạ.”
“Hm, thế cũng được mà.”
“Nhưng chừng đó gạo kia ạ.”
“À, vì ta đã hứa với hắn rồi, thôi bỏ đi. Nhưng quả thật, tên Sorori này cũng làm cái túi giấy to thật đấy.
Ha ha ha ha ha ”

Ngày hôm sau, Sorori đến phủ tướng quân.
“Thưa tướng quân, chuyện ngày hôm qua, thật vô cùng cảm tạ.”
“Uh, cũng là một việc tốt. Nhưng người làm cái túi to thật đấy nha.”
“Vâng, tôi đã làm nó trong 10 ngày qua đấy ạ. Số gạo nhận được, được chia
thành 112 xe. Như đã hứa, tôi đã trở đến và phân phát cho những người nghèo khổ.
Mọi người đều xúc động, vui mừng. Thưa tướng quân, thần xin gửi lời tạ ơn từ họ đến ngài.”
“To thật đấy, đúng là Sorori. Lần này ngươi cũng đã vất vả rồi. Ha ha ha ha h a”