01_01

http://hukumusume.com/douwa/pc/jap/01/01.htm

Tại sao mèo lại đuổi chuột.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày đầu năm mới.

Ngày xửa ngày xưa, xửa lắm ý, khi mà con người còn chưa sinh ra,
mới chỉ muông thú.
Vào buổi chiều của một năm nọ, thương đế mới gọi muông thú đến và nói:
“Cũng sắp đến Tết rồi,
Vào ngày đầu tiên của năm mới, các người hãy tập hợp đến đây,
Ta sẽ chọn 12 loài đầu tiên để đại diện cho mỗi năm sau này.”
Gần đến ngày đầu năm, mèo ta không nhớ ngày tập hợp là ngày nào
nên bèn đến hỏi bạn chuột.
Chuột ta nói dối và trả lời: “Là ngày mùng 2 đó.”
Đến ngày mùng 1, hầu hết muông thú đều đến chỗ Thượng đế.
Chuột ta cũng đến, trên đường đi gặp cả bác trâu.
Vì bác chân chậm nên đi từ rất sớm.
Khi đến nơi, chuột ta bèn nhảy tót lên lưng bác trâu, rồi bò đến đầu bác.
Khi thấy thượng đến đến, chuột liền nhảy tót xuống thềm và đến gần Thượng đế nhất.
Thế là chuột trở thành con vật đầu tiên trong 12 con giáp.
Thứ 2 là bác trâu, rồi đến hổ, thỏ, rồng, rắn, ngựa, cừu, con khỉ, con gà, con chó, cuối cùng đến lợn.
Còn chú mèo, vì tin lời chuột, ngày mùng 2 mới đến chỗ Thượng đế.
Thượng đế thấy mèm một mình đến bèn nói ngay:
“Muộn mất rồi, 12 con giáp được quyết định hôm qua rồi con ạ.”
Mèo ta lúc đó mới biết mình bị chuột lừa, giận dữ đi tìm chuột.
“Tên chuột kia, người đã lừa ta!!!!!”
Từ đó mèo luôn đuổi bắt chuột đến tận bây giờ.

(*)Câu chuyện cũng giải thích tại sao mèo không có trong 12 con giáp của Nhật.