1. Tài liệu để tra cứu

 • 173 mẫu ngữ pháp bằng tiếng Việt
 • Từ điển mẫu câu tiếng Nhật

2. Tài liệu luyện thi

2.1 Ngữ pháp

 • Drill_and_Drill_N2-Bunpou: Bài tập ngữ pháp có lời giải kèm theo
 • Mimi_Kara_Oboeru_N2-Grammar : Nhớ ngữ pháp bằng cách nghe câu mẫu của ngữ pháp tương ứng. Tuy nhiên, có thể đọc thay vì nghe cũng được. Có bài luyện tập và giải thích đáp án.
 • Nihongo_SouMatome_N2-Bumpou : Học ngữ pháp theo tình huống, có bài luyện tập, đáp án đi kèm.
 • Shiken_ni_Deru_N1_N2-Bunpou: Học ngữ pháp theo nhóm các mẫu có nguyễn gần giống nhau. Có luyện tập và đáp án đi kèm.
 • Shin_Kanzen_Masuta_N2-Bunpou : Học ngữ pháp thông qua các câu trong văn cảnh thực tế, có luyện tập, đáp án.
 • Speed_Master_N2-Bunpou : Học ngữ pháp theo nhóm ý nghĩa giống nhau, có luyện tập và đáp án, giải thích bằng tiếng Anh.

2.2 Từ vựng

 • Drill_&_Drill_N2-Moji_Goi : Bài tập từ vựng có lời giải kèm theo
 • Mimi_Kara_Oboeru_N2-Goi: Học từ vực theo chủ đề, có bài luyện tập, đáp án đi kèm.
 • Nihongo_SouMatome_N2-Goi : Học và luyện tập từ vựng theo chủ đề, có đáp án kèm theo
 • Shiken_ni_Deru_N1_N2-Moji_Goi : Học theo các cặp từ có cách đọc giống nhau, có bài tập, đáp án kèm theo.
 • Speed_Master_N2-Goi : Học từ vựng theo chủ đề, có luyện tập, đáp án kèm theo.

2.3 Kanji

 • Nihongo_SouMatome_N2-Kanji : Học chữ Hán theo chủ đề thực tế, có luyện tập, đáp án kèm theo.
 • Shin_Kanzen_Masuta_N2-Kanji : Học Kanji nhưng có cả phần nghe từ nữa, có đáp án.

2.4 Nghe

 • Mimi_Kara_Oboeru_N2-Choukai: Bài tập luyện nghe, có đáp án, giải thích kèm theo
 • Speed_Master_N2-Choukai: Luyện tập theo các dạng bài tương tự đề thi, có kèm script và giải thích đáp án.
 • Nihongo_Soumatome_N2-Choukai : Đi từ luyện nghe để phân biệt các từ có cách phát âm gần giống nhau đến các bài luyện tập, có đáp án, script.
 • Shiken_ni_Deru_N1_N2-Choukai : Luyện nghe qua các bài tình huống ngắn, có đáp án, script, giải thích.
 • Shin_Kanzen_Masuta_N2-Choukai : Luyện nghe qua các tình huống nhỏ, có đáp án, script, giải thích
 • Shadowing_Nihongo_Hanasou: Luyện nghe các tình huống thực tế, có 2 bản Sơ-Trung cấp và Trung-Cao cấp.

2.5 Đọc

 • Jitsuryoku_Appu_JLPT_N2-Yomu: Luyện đọc có giải thích đáp án
 • Nihongo_SouMatome_N2-Dokkai: Học và luyện đọc theo chủ đề thực tế, có đáp án kèm theo.
 • Shiken_ni_Deru_N1_N2-Dokkai : Học cách làm bài đọc hiểu, có luyện tập, đáp án, giải thích kèm theo.
 • Shin_Kanzen_Masuta_N2-Dokkai : Học cách làm bài đọc, cách chú ý đến các mẫu ngữ pháp mang tính quyết định nội dung. Có luyện tập và đáp án kèm theo.
 • Speed_Master_N2-Dokkai : Hướng dẫn cách đọc bài đọc, có luyện tập, đáp án.

3. Tổng hợp kĩ năng

 • JLPT_Gokaku_Dekiru_N2: Tổng hợp bài tập có lời giải, script kèm theo
 • JLPT_N2_Sample_Test : Bài thi mẫu từ chính cơ quan tổ chức thi.
 • Pattern_Betsu_Tettei_Drill_N2 : Tổng hợp bài tập theo dạng bài, có đáp, giải thích kèm theo.
 • Yosou_Mondaishuu_N2 : Đề thi thử, có đáp án, giải thích.
 • Drill_and_Drill_N2-Choukai-Dokkai: Luyện nghe, luyện đọc, có đáp án kèm theo.
 • JLPT_N2_Kanzen_Moshi : Đề thi thử (3 lần), có đáp án, giải thích kèm theo
 • JLPT_N2_Moshi_to_Taisaku : Đề thi thử (2 lần), có đáp án, giải thích đi kèm.

4. Link download

Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1fkkOQUbTNmkBS-9j7JH5IH57eIg8bY_u