簿記 : nghĩa là kế toán

Mình chưa từng nghĩ sẽ học kế toán.

Thậm chí, bản thân mình khi bắt đầu học kĩ thuât thì chưa từng nghĩ cần phải học những thứ khác nữa.

Nhưng khi học về tiền trên Youtube thì thấy các Youtube luôn nhắc đi nhắc lại việc có kiến thức 簿記3級 là cơ bản để hiểu những vận động liên quan đến tiền.

Vậy là mình bắt đầu tìm cách học.

Sau một hồi tìm kiếm, thấy kênh Youtube này giải thích khá dễ hiểu.