Một chút suy nghĩ về bản thân.

Gần đây, mình bắt đầu tìm hiểu về những thứ liên quan đến “tiền”. Quả thật, bản thân mình chưa từng tìm hiểu một cách cẩn thận về tiền hay tài chính. Bản thân cảm nhận được sự rất nhiều thay đổi về suy nghĩ từ khi đi học đến lúc đi làm (hiện làm năm thứ 8). Nhưng với chuyện tài chính, tiền thì có cái gì đó vẫn khá không chắc chắn. Đó thực sự là một lỗ hổng về kiến thức khá nghiêm trọng khi khi đã đầu 3 mới bắt đầu tìm hiểu về tiền.

Nhưng không sao, chuyện gì cũng có lý do của nó. Mình không hề cảm thấy đã muộn hay đã quá sai lầm. Chừng ấy thời gian đi học đi làm, mình dành hết thời gian, suy nghĩ vào nghề nghiệp. Nên mình tự thấy có cái nhìn khá tốt về nghề nghiệp nói chung và về nghề bản thân nói riêng. Mình sẽ bắt đầu từ bây giờ để học về tiền.

Suy nghĩ đầu tiên khi quyết định tìm hiểu về Tiền, Tài chính trước hết để hiểu cách hoạt động của tiền, cách người ta sử dụng tiền, tích lũy đồng tiền.

Một khi có kiến thức về tiền thì sẽ không gặp phải tâm lý quyết định bừa nữa, mà mọi quyết định liên quan đến tiền đều có được một phán đoán nhất định.

Vừa kết hợp với việc học tiếng Nhật, mình sẽ follow các bài viết, video của 2 Youtuber: Liberty Art/両学長 và 中田敦彦のYouTube大学

https://www.youtube.com/channel/UCFo4kqllbcQ4nV83WCyraiw

https://www.youtube.com/channel/UC67Wr_9pA4I0glIxDt_Cpyw