Theo mình, có 2 cách để tìm nhà. Đó là

  • Đến thẳng công ty bất động sản: Hỏi họ để họ tìm cho.
  • Tìm trên Internet: Cách này vừa đơn giản, vừa tốt cho việc cảm nhận mặt bằng giá

Bài này mình sẽ giới thiệu cách tìm nhà chi tiết trên 2 (tính đến 2020/05/10) trang web tìm nhà ở Nhật. Gần như không cần biết nhiều tiếng vẫn có thể tìm tốt được

1. Tìm trên https://www.homes.co.jp/ (tên đầy đủ : ライフルホームズ)

Vào địa chỉ https://www.homes.co.jp/chintai/

Hướng dẫn chi tiết:

2. Tìm trên https://suumo.jp/ (スーモ)

Vào địa chỉ: https://suumo.jp/chintai/

Hướng dẫn chi tiết: