Có phải ngành bán dẫn của Nhật Bản đã lụi bại hoàn toàn?

Một kênh về Ngành chế tạo nói chung, đặc biệt là Ngành bán dẫn (Semi-conductor) .

Video này giới thiệu những điểm mạnh còn lại của ngành bán dẫn Nhật Bản.

Đó là Hóa học cho chế tạo bán dẫn và thiết bị ngành bán dẫn.