Trong quá trình tìm hiểu về đâu tư trong cái ở リベ大, có một thứ thấy khá hợp lý. Đó là cho dù mua bất cứ sản phẩm đầu tư nào. Thì cảm giác về giá là rất quan trọng.

Cảm giác về giá là gì?

Giống như đi mua bất cứ hàng hóa gì. Ví dụ mua thực phẩm như : thịt, cá, trứng, rau chẳng hạn. Khi ngày nào, tuần nào cũng phải đi mua, ta sẽ hình thành được cảm giác về giá.

Khi đi bất cứ đâu, nhìn giá của những hàng hóa đó thì lập tức chúng ta sẽ có thể có phán đoán ngay lập tức về: đắt, rẻ ngay lập tức.

Cảm giác đó gần như là một loại phản xạ được hình thành do quá trình lặp đi lặp lại việc mua những mặt hàng đó.

Với các sản phẩm đầu tư

Các sản phẩm đầu tư từ : đất đai, chứng khoán cũng đều như vậy. Cái cảm giác về giá luôn rất quan trọng.

Khi có cảm giác về giá, sẽ cho người mua một phản xạ về sự đắt rẻ để đưa ra quyết định đầu tư hay không một cách tự tin. Cho dù nó có bị chệnh đi nữa, thì đối với họ nó cũng như là một lần tự điều chỉnh.

Khi không có cảm giác về giá, thường sẽ bị loạn khó phán đoán. Nên một là thường do dự, hai là quá vội vàng.

Luyện tập bằng cách nào

Cúng giống như mua rau, thịt, cá, chúng ta cần thực hành xem xét giá của các sản phẩm định đầu tư một cách thường xuyên, có thể nói là hàng ngày, hàng tuần.